צעדים קטנים הופכים לצעד גדול

יש יותר מדרך אחת להשיג משהו. הדרך שאני בוחרת לא צריכה להיות הדרך שאחרים בוחרים בה, או זו שנדמה לי שהיא הדרך הנכונה. היא צריכה להיות הדרך שאני מסוגלת להתמיד בה. ** פעם חשבתי שהחולשות שלי הן עובדה מוגמרת, מה שאומר שאם אני לא יודעת ללכת בדרך מסוימת, אז אני לא יכולה להשיג את מה…