היי, רגשות

אנחנו לומדים מוקדם בחיים להתעלם מרגשות. להחביא אותם. לדחוס אותם עמוק. די לבכות. אל תכעס. עד החתונה זה יעבור. אנחנו לומדים שאין להם מקום ליד אנשים, כאילו הרגשות שלנו לא יפים מספיק בכדי לחלוק אותם. ** אבל עכשיו אני מתנסה במשהו חדש. אני מדברת עליהם. נחשפת בפני אחרים. אני מגלה שזה כבר לא כל כך…