תנועה

לפעמים מילים מסוימות מתיישבות לי במחשבות, והן מלוות אותי במצבים שונים. מבקשות ממני להרהר בהן. בימים האחרונים המילה שחוזרת אליי שוב ושוב היא תנועה. אני מתעכבת על המילה הזו כדי להתבונן על התנועה שסביבי. זו שאני רואה בחדשות, אבל גם זו שמתרחשת בתוכי. ** החללים שאנחנו נמצאים בהם לא מזמינים אותנו לנוע. לא בגוף, לא…