Someone

הדברים הקטנים שקורים בין השורות הכי מרגשים אותי. אלו שמתקיימים בין החרכים שאף אחד לא מסתכל בהם. ** בבר תל אביבי אין הרבה הפתעות. יש עשן סיגריות שמסתלסל מכל עבר, יש כוסות בירה גסות לצד כוסות צ'ייסר מרוקנות. יש בני עשרים שהעיר עוד חדשה להם, ובני שלושים שכבר ראו כאן הכל. יש זוג אחד בן…