משהו מתבשל

בין השעון המעורר לבין העיניים העייפות בסוף היום, אני אוהבת את כל הדברים החדשים שנוצרים. אני אוהבת לראות איך חלקים נפרדים מתחברים זה לזה, יוצרים משהו שלם שלא היה קיים בעולם. אני אוהבת יצירות קטנות או גדולות, כאלו שקורות ברגע או במשך ימים. כאלו שקורות מעצמן או ביד מכוונת. ** כמו מילים שהשתמשנו בהן אלפי…