להתמסר ללא נודע

רציתי לדעת מה יקרה לפני שאני מתחילה ללכת. רציתי שלדברים תהיה תוצאה ברורה. רציתי סופים מושלמים. ואם לא היה אפשר לראות באופק לאן הדרך מתפתלת, הייתי מסתובבת וחוזרת על עקבותיי. ** בשנה האחרונה למדתי שאם אחכה לדעת, לעולם לא אגיע. החיים נמצאים בלא נודע. הם נמצאים במה שאני רואה ברגע הזה, ויכולה לקחת איתי לצעד…